Kontakt

Kontaktinformasjon

Mobil: +47  45 200 360
Epost: kenneth@ivarsson.me (gpg nøkkel)
Digipost: kenneth.andre.ivarsson#8R97
Facebook: facebook.com/kenneth.ivarsson
Twitter: twitter.com/kennethiv
Skype: kenneth.ivarsson