Windows 10 – koble til nettverksdisk

Problem med å koble til nettverksdisk med en PC som kjører Windows 10?

Enkle løsningen – klikk høyre musknapp og last ned følgende fil, så kjør den (ja noen varsler, men er ok). AllowInsecureGuestAuth.reg

Manuelle måten å gjøre dette på er å gå inn på regedit, da under HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters og legge til “AllowInsecureGuestAuth” som dword32 med verdi “1”.