NJFF redigering av hjemmeside

Introduksjon på hvordan man kommer i gang med redigeringer på hjemmesiden til lokallaget/foreningen på NJFF.no sin løsning.

01 Innlogging
02 Artikkel ny fritekst
03 Artikkel slette
04 Aktivitetskalenderen
05 Meny redigering adresse
06 Framside vgnett
07 – kommer snart

Videoer –