Linux systemd backup ved shutdown med duplicity

 

Filnavn: /etc/systemd/system/run_backup.service
——
[Unit]
Description=run /root/run_backup.sh
Before=shutdown.target reboot.target

[Service]
ExecStart=/bin/true
ExecStop=/root/run_backup.sh
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
——

Filnavn: /root/run_backup.sh
——
#!/usr/bin/bash

/usr/bin/duplicity \
–volsize 100 \
–no-encryption \
–include ‘/etc’ \
–include ‘/root/notater’ \
–exclude ‘**’ / \
-v5 \
file:///z/backup >>/root/.run_backup_history.log
——

For å aktivere, kjør “chmod +x /root/run_backup.sh” og “systemctl enable run_backup.service”

Restart maskin for å teste, merk at første kjøring så kan ta litt tid avhengig av hvor mye som skal kjøres backup av, deretter hjelper duplicity deg med incremental(lagre endringer) som går raskt. Og jo, har du ikke duplicity installert så apt install duplicity. Modifiser skript etter behov og ønske.