Tips; struktur ved håndtering av saker

Tanke om skjema:

Problem/ønske: 

Ønsket resultat:

Kommentar......:
(beskrivelse, 
 mer info.)


Hvem/dato/pri.:

Sak innmeldt -> vurdering -> planlegging -> gjennomføring -> evaluering.

  • Vurdering av en sak bør man være bevist over ressurser som feks kostnader, tid, sosiale forhold, mm. Fremfor alt, er resultatet verdt det (go /no go) ? Evt kriterier som må pri. ?
  • Planlegging av erfaring tilsier at «forventet realistisk tid» +20%, pluss gjerne på mer, bedre å bli ferdig med prosjekt før-tid enn å beklage at dratt ut på tid.
  • Gjennomføringen sier seg selv. Men vær obs på de ting som ble avdekket under vurdering mht kriterier(feks søknader som må leveres e.l.) for smidig gjennomføring.
  • Eval. Er kun oppsummering, dokumentering feks bilder, kvitteringer osv, samt «lærte vi noe av dette, i så fall hva ?» som kan ta med seg til neste sak.

https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_planning