Enkel backup med bruk av tar og rsync, kopi av dataene (linux)

Hvordan bruke tar for å opprette “incremental” backups for overføring til annen server som sikkerhetskopi ?

På serveren det gjelder du ønsker å kjøre dette, “b1.sh” som kaller denne selv.

#!/bin/sh

######

# bruk av tar for incremental backup,
# ./b1.sh arkiv /pathtobackup

#####

if [ -z $2 ]; then echo "./b1.sh arkiv mappe" ;exit ;fi

fil="$1"
sti="$2"

if [ -f $1\.snar ] ;then
dato=$(date +%Y%m%d%H%M%S) ; echo $dato
tar --create \
 --file=$fil\_$dato.tgz \
 --listed-incremental=$fil\.snar \
 --gzip \
 --verbose \
 $sti >$fil\_$dato.log
else
tar --create \
 --verbose \
 --file=$fil\_main.tgz \
 --listed-incremental=$fil\.snar \
 --gzip \
 $sti >$fil\_main.log
fi

Forslag til cron (cron brukes for å kjøre kommandoer på bestemte tider i Linux)

root@localhost:/var/minmappe/bkup# cat cron_b1
#!/bin/sh

cd /var/minmappe/bkup/


echo etc  ;./b1.sh b1/etc /etc
echo www  ;./b1.sh b1/www /var/www
echo log  ;./b1.sh b1/log /var/log
echo vmail ;./b1.sh b1/vmail /var/vmail
echo mysql ;./b1.sh b1/mysql /var/lib/mysql
echo root ;./b1.sh b1/root /root

echo DONE

En vanlig WD NAS eller hva enn som måtte ønskes brukt kan brukes for å hente dataene. Tips; Opprett “authorized_keys” for automatikk, slik at unngår bruk av passord.

nas:/DataVolume/shares/b1# cat laosshentedataene.no.sh
rsync -arv -e ssh root@server.mittdomene.no:/var/minmappe/bkup/b1/* /DataVolume/shares/b1/minmappe.no/