Intro/tips mht kjøring med motorsykkel

 

Følgende er hentet fra NMCU sin “Full kontroll” -kanal på youtube

“Full kontroll NMCU Motorsykkel oppreist sving balanse kontrastyring sittestilling forankring gasskontroll oppmerksomhet blikkbruk svingkjøring plassering kjørefelt vegbanen nedbremsing”