Våpendel

Kort fortalt så er våpendeler(feks låsekasse og pipe) søknads /registreringsplikte deler som må godkjennes via politiet. Prisen er “halvt gebyr”. Unntaket er når er “utslitt pipe” som man bytter ut hos forhandler, hvor av forhandleren håndterer dokumentasjonen.

Se bildene for det som er mest aktuelt;

Linker til lovtekst/skriv;
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904
https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/vapen/politiets-behandling-av-vapensaker.pdf