Intro på bruk av hagle /lerdueskyting

Introtekst

Som godkjent hagleinstruktør har jeg bistått mange til å komme i gang på en trygg og god måte, “riktig fra starten” og tilpasset den det gjelder. Her med bilde fra når NRK Friluftsmagasinet var på besøk er et av flere eksempler.

1. Sikkerhet; hva vi gjør og ikke gjør.

Skyting er en svært trygg idrett, dette skyldes holdning og de regler som skal følges på banen. Vi har haglen alltid “knekt” og uten ammunisjon med mindre det er vår tur til å skyte. Våpen peker alltid mot skyteretning når det er montert. Skulle man bli usikker så “knekker” man haglen og/eller ber om bistand fra instruktør.

2. Håndtering og grunnleggende.

Monteringen, måten man holder haglen på, er avgjørende for å treffe de mål man sikter på. God kinnkontakt mot kolben og siktelinje/skinne, med noe fremoverlent(ca 60% vekt på fremre bein) så øker stabiliteten og bevegelsen etter målet betraktelig.

Det sies at man “peker” med haglen, ikke “sikter”. Dette er korrekt, når monteringen stemmer så vil kroppen gjøre som øyene/tankene sier. Krever riktig nok noe trening.

Bevegelige mål? Her må vi innse at målet/lerduen er i bevegelse. Vi må også være kjent med at det tar litt tid før skuddet når ut til målet vårt. Om vi tenker at det tar 0.1-sekunder før skuddet når målet, hvor langt har da flyttet på seg ? Normalt at man “sikter rett på”, men da har målet flyttet på seg til den tid skuddet kommer ut og man bommer. (Perspektiv; En bil i 60kmt flytter på seg 16m/s, 0.1-sekund av dette er 1.6-meter!) En lerdue senker hastigheten raskt, men likevel kan man raskt tenke seg at man må “skyte en halvmeter i forkant” – obs dette er variabelt på hvor mange grader til siden, hastighet, distanse, måten man holder /skytestil og responstid.

3. Første par skudd, tett oppfølging.

Har man ikke skutt før med hagle, eller akkurat startet, er det fordel med å ha en skyteserie på 25-skudd/duer, men minst 15 skudd/duer. I denne første runden så legger man vekt på grunnleggende og håndteringen, tilvenning mht bruk av hagle.

På denne første runden vil instruktør trolig låse lerduekasteren til å gå nesten rett frem for å underlette. Man står normalt «ferdig montert» med kinnkontakt, dette anbefales første par gangene man er på skytebane med hagle for å trene på nettopp denne delen – er først når man mestrer dette man begynner å løfte-opp-og-montere.

4. Hvilepause, tenke “hva skjedde og hvorfor?”

Etter første serie med lerdueskyting, lærer seg å bruke hagle, så lønner det seg å ta en liten pause. Også for de som akkurat startet med dette. Pausen trenger ikke være mer enn et kvarter feks. I denne pausen så gjelder det å tenke litt over hva skjedde? og hvorfor?, pluss man får roet seg ned litt. Tanker som kommer er gjerne “jeg burde truffet.. men.. aha.. derfor..”. Ta gjerne dialogen med instruktøren og luft de tanker og hvordan du kan bedre treffprosenten, med oppfølging allerede på neste serie!

5. Fortsette skytingen – flere treff.

Da har vi gått gjennom grunnleggende, fått prøvd litt, hatt akkurat nok tid til å tenke litt over hva som skjedd – nå bruker vi det vi har lært til å få treffe flere lerduer ! Instruktøren vil fortsatt stå til rådighet og hjelpe til, men du er nå bedre rustet til utføre dette og bevist få til økt treffprosent.

Statistikk av jegere i Norge

Pr april 2017 er det ca. 493.000 registrerte jegere i Norge, av de utgjør litt over 67.000 kvinner. I år (2016-2017) bestod 12.801 personer jegerprøven, 9.372 menn og 3.429 kvinner. Antallet personer totalt som løste jegeravgiftskort var 202.352.

Riflekaliber jakt

EN OVERSIKT OVER ULIKE RIFLEKALIBRE OG DERES BRUKSOMRÅDE
Tillatt brukt på småvilt opp til en hares størrelse, men ikke til hare, jfr. ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”, § 15 .22 Long Rifle
Tillatt brukt på småvilt etter jegerens egne vurderinger i forhold til kravet om human jakt, jfr. ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”, § 1 .17 Remington
.22 WMR (.22 magnum)
.22 Hornet
Tillatt brukt på småvilt og rådyr, bever, jerv og gaupe forutsatt at det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil og anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meters avstand, jfr. ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”, § 16 .222 Remington
.223 Remington
.22 PPC-USA
.22-250 Remington
.220 Swift
5,6x50R
5,6x52R
6 PPC-USA
6 BR Norma
.243 Winchester
6mm Remington
.240 Weatherby Magnum
.30-30 Winchester
.25-06 Remington
7,62x39
.357 Magnum
.44 Magnum
Tillatt brukt på alt norsk vilt, inkludert storvilt og sel dersom det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil med minimumsvekt 9 gram, og med følgende anslagsenergi på 100meter: For ammunisjon med kulevekt mellom 9 og 10 gram skal anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) For ammunisjon med kulevekt på 10 gram eller mer skal anslagsenergien være minst 2200 joule (225 kgm) Jfr. ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”, §16 6,5x55 Mauser
6,5-.284 Norma
6,5-06
6,5x57R
6,5x68S
.260 Remington
.264 Winchester Magnum
.270 Winchester
.270 Weatherby Magnum
7mm-08 Remington
7x57
7x57R
7x64
.280 Remington
7mm Remington Magnum
7mm Weatherby Magnum
.308 Winchester
.30-06 Springfield
.300 H&H Magnum
.308 Norma Magnum
.300 Winchester Magnum
.300 Weatherby Magnum
.300 Remington Ultra Magnum
.30-.378 Weatherby Magnum
7,62x54R
8x57 IS
8x57 IRS
8x68 S
.338 Winchester Magnum
.338 Lapua Magnum
.340 Weatherby Magnum
.358 Winchester
.35 Whelen
.350 Remington Magnum
.358 Norma Magnum
9,3x57
9,3x62
9,3x64
9,3x74R
.375 H&H Magnum
.378 Weatherby Magnum
.416 Rigby
.416 Remington Magnum
.404 Jeffery
10,75x68
.45/70
.458 Winchester Magnum
.470 Nitro Express
.500 Nitro Express
.577 Nitro Express
.600 Nitro Express
.700 Nitro Express
Dette er ingen fullstendig oversikt over eksisterende riflekalibere. Det forekommer en hel rekke kalibere som er såpass uvanlige at de ikke er tatt med i oversikten. Slike kalibere er naturligvis tillatt brukt på jakt, så lenge de tilfredsstiller de krav til anslagsenergi og ammunisjonstype som er gitt i ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”.

Våpendel

Kort fortalt så er våpendeler(feks låsekasse og pipe) søknads /registreringsplikte deler som må godkjennes via politiet. Prisen er “halvt gebyr”. Unntaket er når er “utslitt pipe” som man bytter ut hos forhandler, hvor av forhandleren håndterer dokumentasjonen.

Se bildene for det som er mest aktuelt;

Linker til lovtekst/skriv;
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904
https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/vapen/politiets-behandling-av-vapensaker.pdf

Jegere. Menn og kvinner 16år+ bostedsfylke.

 

Losby skytebane

Ved Losby finnes par forskjellige foreninger; Høybråten JFF, Lørenskog SportSkyttere, Lørenskog Skytterlag og Losby Viltmål og Pistol.

 

Edit 20190603; Denne artikkelen var skrevet i 2017, etter mange tlf.samtaler har jeg valgt å publisere https://losbyskytebane.no/

 

 • Høybråten JFF (NJFF)
  HJFF er en jakt og fiskeforening som har hagle/lerdueskyting på fredager på sommerhalvåret, fra april og gjerne ut til oktober. Har egen instruktør. Samarbeid med LSL hvor av medlemspris begge veier.
 • Lørenskog Skytterlag (DFS)
  LSL har fokus på rifle, treningsdager på lørdager, samt på sommer/høst jakttrening hvor man kan ta “storviltprøven” (siste dag i 2017 er 21 okt) på tirsdager(fra 1.aug) og torsdager. Samarbeid med HJFF mht hagleskyting.
 • Lørenskog Sportskyttere (NSF og NJFF)
  LSS har hagle/lerdueskyting, preges bl.a av konkurranser. Nordisk trap er hovedfokuset, men de har også sporting og skeet. På sommeren åpen for trap på tirsdager og torsdager, vinterstid på lørdager. 
 • Losby viltmål og pistolklubb
  LVOGP har i sommerhalvåret løpende elg på onsdager.

 

Storviltprøven

Når gjelder “storviltprøven” så husk på at 30stk treningsskudd(trenger ikke jaktammo, vanlig funker), fordelt på minst 2-dager, maks gjeldende/tellende pr dag er 15-skudd. Så om du ønsker å gjøre dette på raskest mulig måte så tar du dag1 å skyter 15-treningsskudd, så tar du dag2 å gjør det samme.. men du kan på dag2 ta de siste 5-skuddene(må være jaktammo) som er selve “prøven”, dvs 15 + 15+5. Les gjerne mer om dette på Miljødirektoratet sin side.

Ved inngang til Lørenskog Skytterlag for trening/storviltprøve på tirsdager og torsdager; gå inn på klubbhuset for registering og betaling uten å ta med deg riflen inn, deretter hent riflen(pakk ut av futtural og sluttstykke i bakre stilling evt ikke i), gå inn på skytehuset hvor du finner standplassleder i refleksvest hvor av han vil vise deg plass mm.

 

Skytebane: Ringbanen

Hvordan kommer man seg til Ringbanen ?

 1. Kjør opp E6, forbi OSL(Gardermoen/flyplass)
 2. Neste avkjøring, deretter over brua mot vest
 3. Sving av til Vilbergvegen (nord /høyre), 3-rundkjøring(?)
 4. Sving av til Blikkvegen, følg denne til du ser Motorbanen /skilt, inn her til venstre.
 5. Resten av veien er skiltet

Man kan velge å kjøre på 2-forskjellige måter; For mer informasjon om Ullensaker JFF; http://www.njff.no/akershus/ullensaker/

 

Jakt linker

 

Når og hvor

I natur finner man forskjellige tilbydere av jaktmark
Lovdata har oversikt over jakttider

 

Jakt/Våpen -butikker

Magne Landrø ved Lillestrøm kan anbefales
Jakt og friluft
Wingevåpen holder til ved Moss, godt utvalg
Børselars har god service, holder til ved Dal

 

Andre linker

Tullverket /SkjutVapenDek., internett-registrering av våpen om man skal over til sverige
Skogshøns, diverse informasjon
Utvomming av hjortevilt
Utvomming av rådyr video
Kaliber-oversikt
Hvordan å flå fuglen på hvordan.no

Våpenloven finner man på Lovdata / Våpenforskriften
Retningslinjer for politiets behandling av våpensaker “Vedlegg 998″