Riflekaliber jakt

EN OVERSIKT OVER ULIKE RIFLEKALIBRE OG DERES BRUKSOMRÅDE
Tillatt brukt på småvilt opp til en hares størrelse, men ikke til hare, jfr. ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”, § 15 .22 Long Rifle
Tillatt brukt på småvilt etter jegerens egne vurderinger i forhold til kravet om human jakt, jfr. ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”, § 1 .17 Remington
.22 WMR (.22 magnum)
.22 Hornet
Tillatt brukt på småvilt og rådyr, bever, jerv og gaupe forutsatt at det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil og anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meters avstand, jfr. ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”, § 16 .222 Remington
.223 Remington
.22 PPC-USA
.22-250 Remington
.220 Swift
5,6x50R
5,6x52R
6 PPC-USA
6 BR Norma
.243 Winchester
6mm Remington
.240 Weatherby Magnum
.30-30 Winchester
.25-06 Remington
7,62x39
.357 Magnum
.44 Magnum
Tillatt brukt på alt norsk vilt, inkludert storvilt og sel dersom det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil med minimumsvekt 9 gram, og med følgende anslagsenergi på 100meter: For ammunisjon med kulevekt mellom 9 og 10 gram skal anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) For ammunisjon med kulevekt på 10 gram eller mer skal anslagsenergien være minst 2200 joule (225 kgm) Jfr. ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”, §16 6,5x55 Mauser
6,5-.284 Norma
6,5-06
6,5x57R
6,5x68S
.260 Remington
.264 Winchester Magnum
.270 Winchester
.270 Weatherby Magnum
7mm-08 Remington
7x57
7x57R
7x64
.280 Remington
7mm Remington Magnum
7mm Weatherby Magnum
.308 Winchester
.30-06 Springfield
.300 H&H Magnum
.308 Norma Magnum
.300 Winchester Magnum
.300 Weatherby Magnum
.300 Remington Ultra Magnum
.30-.378 Weatherby Magnum
7,62x54R
8x57 IS
8x57 IRS
8x68 S
.338 Winchester Magnum
.338 Lapua Magnum
.340 Weatherby Magnum
.358 Winchester
.35 Whelen
.350 Remington Magnum
.358 Norma Magnum
9,3x57
9,3x62
9,3x64
9,3x74R
.375 H&H Magnum
.378 Weatherby Magnum
.416 Rigby
.416 Remington Magnum
.404 Jeffery
10,75x68
.45/70
.458 Winchester Magnum
.470 Nitro Express
.500 Nitro Express
.577 Nitro Express
.600 Nitro Express
.700 Nitro Express
Dette er ingen fullstendig oversikt over eksisterende riflekalibere. Det forekommer en hel rekke kalibere som er såpass uvanlige at de ikke er tatt med i oversikten. Slike kalibere er naturligvis tillatt brukt på jakt, så lenge de tilfredsstiller de krav til anslagsenergi og ammunisjonstype som er gitt i ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst”.