Minutes Of Angle / MOA (norsk!)

Hvor mye er 1 MOA på 100 meter ?
Svaret er 2.9 cm, merk at dette er meter og ikke yards

 

Forklaringen på dette skal jeg prøve å gi forståelse for..

  • 360 grader, se for deg et kompass feks, for hver grad så har man 60 minutter.
  • Omkretsen på en sirkel er 2πR (2*3.14159265*radius).
    Radius er fra midten til kanten/yttersiden, se gjerne for deg et bildekk på 16″, dette betyr at radius er på 20cm(16″=40cm i diameter, radius er halvparten av diameter)
  • Vi veit nå at 1minutt er 2πR(6.28) også at det er 21.600minutter(360*60) i en hel sirkel. Da kommer vi til at 6.28 delt på 21600 blir => 0.00029074..
  • Dette betyr igjen at på 100meter, blir 1MOA, 2.9cm. (på 200m, så 5.8cm, osv)
    Regnestykket: 0.00029*100m => 0.029m => 2.9cm
  • Husk at fleste sikter har “klikk” på 1/4 MOA, dvs 0.725cm pr klikk.