2017 nov; Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server 2016

En vakker høstdag i 2017 så tenkte tanken av å ta “oppgraderingen” av eksisterende MCSA mht Windows 2012 server til Windows 2016, så..

934 av 1000 (700 for å bestå) poeng. Greit nok, men seriøst må erkjenne at det var en del formuleringer av spørsmål der som jeg må si hadde vært lettere i praksis enn måten de var presentert på. Upgrade/3-i-1-exam.